Bli medlem!

Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å være medlem i velforeningen! Som medlem i velforeningen har du forslags- og stemmerett på generalforsamlingen og har dermed mulighet til å påvirke utviklingen i ditt nærområde. I tillegg bidrar du til at velforeningen får gjennomslagskraft i saker som angår nærmiljøet.

Klikk her for å melde deg inn i Ringshaug og Gårdbo vel

Medlemskap koster kr. 200 per husstand per år. Medlemskapet gjelder for ett år om gangen og løper til det blir sagt opp.

På grunn av krav om medlemsregister deler vi ikke ut giroer i postkassene lenger.

Arrangementer

Ringshaug og Gårdbo vel står for flere arrangementer i løpet av året:

Sankthans på Ringshaugstranda 23. juni

St.Hans

Rent trevirke til bålet leveres dagene før. Det er mulig å kjøre inn med henger nord på stranda.

Program annonseres på facebook.com/RGVel

Markedsdag på Leikvin

Markedsdag

Markedsdagen arrangeres i månedsskiftet august/september (annonseres på facebook.com/RGVel). Mulighet for små og store til å selge brukte og nye gjenstander man skulle ha til overs. En god mulighet for barn til å kvitte seg med gamle leker – og evt. få kjøpt eller byttet til seg det man alltid har savnet!

Dugnader

Velforeningen arrangerer dugnader på Leikvin, på Ringshaugstranden og andre fellesarealer (annonseres på facebook.com/RGVel). En fin anledning til å bli kjent med naboer og bidra til et godt lokalmiljø!

Generalforsamling

Avholdes på Furustrand i april hvert år. Som medlem har du mulighet til å påvirke hva velforeningen skal jobbe med i ditt lokalmiljø! Valg av styret, informasjon om aktuelle saker, gjennomgang av aktiviteter med mer.

Andre arrangementer

Informasjonsmøter, sosiale arrangementer og annet annonseres på facebook.com/RGVelklatrenett-apning