Bli medlem!

Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å være medlem i velforeningen! Som medlem i velforeningen har du forslags- og stemmerett på generalforsamlingen og har dermed mulighet til å påvirke utviklingen i ditt nærområde. I tillegg bidrar du til at velforeningen får gjennomslagskraft i saker som angår nærmiljøet.

Klikk her for å melde deg inn i Ringshaug og Gårdbo vel

Medlemskap koster kr. 200 per husstand per år. Medlemskapet gjelder for ett år om gangen og løper til det blir sagt opp.

På grunn av krav om medlemsregister deler vi ikke ut giroer i postkassene lenger.

Om Ringshaug og Gårdbo vel (RGV)

RGV_kart

Ringshaug og Gårdbo vel (RGV) ble stiftet i 1934 og arbeider for en positiv utvikling av vårt nærområde. Velforeningen arrangerer Sankthansfeiring på Ringshaugstranden, markedsdag på Leikvin og dugnader. Vi kjøper inn utstyr til lekeplasser og fellesområder og engasjerer oss i trafikksikkerhet og andre saker som berører lokalmiljøet. Høsten 2015 gav vi ut første nummer av magasinet Ringen.

Kontakt oss på facebook.com/RGVel eller post@ringshaug.com

Statutter for RGV finnes her.