Bli medlem!

Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å være medlem i velforeningen! Som medlem i velforeningen har du forslags- og stemmerett på generalforsamlingen og har dermed mulighet til å påvirke utviklingen i ditt nærområde. I tillegg bidrar du til at velforeningen får gjennomslagskraft i saker som angår nærmiljøet.

Klikk her for å melde deg inn i Ringshaug og Gårdbo vel