Om Ringshaugodden og moloen

Styret i Ringshaug og Gårdbo vel får en del forespørsler om forholdene rundt Ringshaugodden og moloen på Ringshaug.

Båtplass på moloen

Spesielt gjelder dette spørsmål om hvilke eiendommer som fra gammelt av har tinglyst rett på båtplass eller båtfeste på moloen. Styret har derfor gravd i gamle, offentlige arkiver og funnet scannede originaldokumenter fra mer enn 80 år siden.

Her finnes den opprinnelige avtalen om eiendommene som fikk båtplass på moloen, i 1933:

Havnerett Ringshaugmoloen (PDF, 1.6MB)

Eiendoms- og bruksrett til odden og moloen

Det andre spørsmålet som ofte dukker opp er hvem som har eiendoms- og bruksrett til selve Ringshaugodden og moloen, samt hvilke begrensninger som ligger på bruken. Dette ble spesielt aktualisert i 2015 med forslaget til ny arealdel i kommuneplanen for Tønsberg, der moloen av Kystverket ble foreslått omdefinert til havneområde (fra LNF) – se neste avsnitt for detaljer.

Også her har styret gravd frem den opprinnelige dokumentasjonen rundt opprettelsen av moloen (gnr 139, bnr 139) som er skilt ut fra eiendommen på selve odden (gnr 139, bnr 62).

En sammenstilling av aktuell dokumentasjon finnes her:

Dokumenter for gnr 139 bnr 62 (PDF, 8MB)

og det opprinnelige kartet for moloen er her:

Kart til grunneiererklæring av 15-4-1935.pdf (PDF, 4.4MB)

Om kommuneplanens arealdel for Ringshaug-moloen

Mer informasjon om styrets arbeid for å sikre videre LNF-status for Ringshaug-odden og -moloen kommer her.