Arrangementer

Ringshaug og Gårdbo vel står for flere arrangementer i løpet av året, her er litt info om dem:

Sankthans på Ringshaugstranden 23. juni

St.Hans

Rent trevirke til bålet leveres dagene før. Det er mulig å kjøre inn med henger nord på stranda.

Musikken starter ca. kl. 18. Bålet tennes kl. 22.

Markedsdag på Leikvin

Markedsdag

Markedsdagen arrangeres i månedsskiftet august/september (annonseres på facebook.com/RGVel). Mulighet for små og store til å selge brukte og nye gjenstander man skulle ha til overs. En god mulighet for barn til å kvitte seg med gamle leker – og evt. få kjøpt eller byttet til seg det man alltid har savnet!

Dugnader

Velforeningen arrangerer dugnader på Leikvin, på Ringshaugstranden og andre fellesarealer (annonseres på facebook.com/RGVel). En fin anledning til å bli kjent med naboer og bidra til et godt lokalmiljø!

Generalforsamling

Avholdes på Furustrand i april hvert år. Din mulighet til å påvirke hva velforeningen skal jobbe med i ditt lokalmiljø! Valg av styret, informasjon om aktuelle saker, gjennomgang av aktiviteter med mer. Innkalling kommer i posten.

Redaksjonsmøter for Ringen

Avholdes ved behov, ellers kommuniserer redaksjonen gjennom egen facebookgruppe. Ta kontakt på facebook.com/RGVel dersom du er interessert i å bidra!

Andre arrangementer

Informasjonsmøter, sosiale arrangementer og annet annonseres på facebook.com/RGVelklatrenett-apning

Om Ringshaug og Gårdbo vel (RGV)

RGV_kart

Ringshaug og Gårdbo vel (RGV) ble stiftet i 1934 og arbeider for en positiv utvikling av vårt nærområde. Velforeningen arrangerer Sankthansfeiring på Ringshaugstranden, markedsdag på Leikvin og dugnader. Vi kjøper inn utstyr til lekeplasser og fellesområder og engasjerer oss i trafikksikkerhet og andre saker som berører lokalmiljøet. Høsten 2015 gav vi ut første nummer av magasinet Ringen.

Kontakt oss på facebook.com/RGVel eller post@ringshaug.com

Statutter for RGV finnes her.