Arrangementer

Ringshaug og Gårdbo vel står for flere arrangementer i løpet av året, her er litt info om dem:

Sankthans på Ringshaugstranden 23. juni

St.Hans

Rent trevirke til bålet leveres dagene før. Det er mulig å kjøre inn med henger nord på stranda.

Musikken starter ca. kl. 18. Bålet tennes kl. 22.

Markedsdag på Leikvin

Markedsdag

Markedsdagen arrangeres i månedsskiftet august/september (annonseres på facebook.com/RGVel). Mulighet for små og store til å selge brukte og nye gjenstander man skulle ha til overs. En god mulighet for barn til å kvitte seg med gamle leker – og evt. få kjøpt eller byttet til seg det man alltid har savnet!

Dugnader

Velforeningen arrangerer dugnader på Leikvin, på Ringshaugstranden og andre fellesarealer (annonseres på facebook.com/RGVel). En fin anledning til å bli kjent med naboer og bidra til et godt lokalmiljø!

Generalforsamling

Avholdes på Furustrand i april hvert år. Din mulighet til å påvirke hva velforeningen skal jobbe med i ditt lokalmiljø! Valg av styret, informasjon om aktuelle saker, gjennomgang av aktiviteter med mer. Innkalling kommer i posten.

Redaksjonsmøter for Ringen

Avholdes ved behov, ellers kommuniserer redaksjonen gjennom egen facebookgruppe. Ta kontakt på facebook.com/RGVel dersom du er interessert i å bidra!

Andre arrangementer

Informasjonsmøter, sosiale arrangementer og annet annonseres på facebook.com/RGVelklatrenett-apning