Bli med å lage Ringen!

Magasinet Ringen kom ut første gang i oktober 2015. Det er planlagt to utgivelser årlig. Magasinet dekker lokalstoff for Ringshaug og Gårdbo. Arbeidet med Ringen er helt og holdent basert på frivillig arbeid. Utgiver er Ringshaug og Gårdbo vel.

Ønsker du å bidra til å lage Ringen? Ta kontakt med velforeningen på facebook.com/RGVel eller post@ringshaug.com.

Annonsere i Ringen? Se priser i høyremenyen på forsiden!

Ringen-2015-1-forside